• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Mil-E%C4%9Fitim-Sen-102172161181746/

MANİFESTO

 

MİL EĞİTİM-SEN DEKLERASYONU

Biz Kimiz?

Bizler, sizler gibi odasında bir köşede çay içen, sohbet eden, teneffüslerde nöbet tutan, tebeşir tozu yutan öğretmenleriz.

Sizleri, kalpten kalbe bir yol olduğunu bilen bu toprakların dert sahibi fertleri olarak, “onlar ki sözü dinlerler de onun en güzeline tabi olurlar” emr-i ilahisi gereğince sözümüze kulak kesilmeye davet ediyoruz.

Üyelerin teveccühünü kazanmış sendika yöneticilerinin, üyelerinden aldıkları gücü kişisel menfaatleri için kullanmaları sendikacılık anlayışının yumuşak karnıdır.

Söz konusu ilkesiz ve omurgasız sendikacılık anlayışının ülkemizde sendikacılığın maruz kaldığı itibar kaybının en önemli sebeplerinden biri olduğuna inanıyoruz.

Bu sebeple yaşanan olumsuzluklar nedeniyle “sendikacılıktan ve sendikalardan” ümitlerin kesildiğinin farkındayız.

Tüm olumsuzluklara rağmen çözümün sendikasızlık değil, “ilke” merkezli sendikacılık olduğuna inanıyoruz.

Kendi içinde “ilke, liyakat, paylaşım” merkezli bir anlayışı yerleştiremeyen sendikacılık anlayışının birbirinin kopyası olacağına ve oradan “bereket” çıkmayacağına inanıyoruz.

Bu sebeple sendikacılığa yeni bir nefes getirmek adına çabalayacağımızı, belli ilkeler çerçevesinde hareket edeceğimizi ahdetmekteyiz.

Sizlerden bu çağrıya kulak vermenizi, bizlere destek olmanızı talep ediyoruz.

 

Kimiz, Kim Değiliz?

Biz, sizler gibi eğitim çalışanlarıyız, herhangi bir siyasi partinin uzantısı veya siyasetçi değiliz.

Yerli ve milliyiz. Yerli ve milli bir anlayışla: Bu toprakların geleceğine kasteden ve dışarıdan beslenen tüm yapı ve kurumlarla mücadele etmek kararlılığında olduğumuzun, dost düşman herkes tarafından bilinmesini isteriz.

Biz inananlarız. Umutların tükendiği, olmaz denilen zamanda umudun sesi olmaya adayız.

Biz, adaleti esas alan bir anlayışla milletin hakkının belirli, imtiyazlı zümrelere aktarılmasına asla razı olmayacağız.  Allah’ın yeryüzünde her insan için yeterince var ettiği rızık kaynaklarının, insanla beraber gönderdiği payının-nasibinin peşinde olacağımızı ahdetmekteyiz.

İlkelerimiz

Her vatandaşın sahip olduğu birikimi ülkesi için kullanma hakkı olduğu gibi, her bir ferdin siyasi partide görev alması normaldir.

Ancak sendikamız, sendikacılık etiği gereği, sendikamızda zorunlu organlarda görevli üyelerinin, görevleri sona ermeden siyasi bir pozisyon ve bakanlıkta üst düzey kadrolarda görev almayacağını taahhüt eder.

Liyakat İlkesi: Sendikamız, sendikamızda zorunlu organlarda görevli üyelerini ve dahi başkanlarını –siyasi kirlilik olmamak kaydıyla- kendi içinde liyakati esas alarak belirler. Bu anlamda sendikamız çalışmalarında, eğitim sistemi kademelerinde ve diğer pozisyonlarda görevlendirmelerde liyakati esas alır, ehil kişilerin görev almasını önemser.

Üç dönem kuralı: Seçilen başkanların görev süresi üç dönem ile sınırlıdır. Her kademedeki başkanlar bu şartlara tabidir.Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin ve başkanlarının aldığı yüksek ücretlerin veya kullandıkları makam araçlarının öğretmenleri ne kadar rencide ettiğinin farkında olan sendikamız, sendika yöneticiliğinin bir rant vesilesi haline gelmesine asla izin vermeyeceğini taahhüt eder.

Sendikamız, bile bile görev ihmali ve görevi su-i istimali, ahlaki zafiyetleri veya yolsuzlukları sabit olmuş üyelerinin yanında yer almayacağını, yüksek disiplin kurulu marifetiyle haklarında gereğini yapacağını ve bu tip problemlerin sorun oluşturmasına izin vermeyeceğini, gerektiğinde ilgili kişileri sendika disiplin kuruluna sevk edip üyeliklerinin düşürüleceğini taahhüt eder.

Sendikamız, fikri ayrım yapmaksızın her türlü ayrımcılığın karşısında olacağını, her zaman mazlumdan yana olacağını, eğitim camiamız içerisinde her nerede bir usulsüzlük, yolsuzluk, görevi ihmal, ahlaka gayr-i muğayir durum, mobbing gibi uygulamalar gördüğünde takipçisi olacağını ve bunları deşifre edeceğini, imkânları dâhilinde üzerine gideceğini taahhüt eder.

İstişare İlkesi: Sendikamız, sendikal çalışmalarında istişareyi temel prensip kabul eder. Eleştiri ve tavsiyelere açıktır. Alacağı kararları ilgili istişare kurullarıyla ve diğer paydaşlarla istişare sonucunda almayı taahhüt eder.

Sendikamız üyelerinin kişisel gelişimine katkı sunmayı taahhüt eder. Eğitim kol faaliyetlerine önem verir. İmkânları dâhilinde ve öz kaynaklarıyla üyelerine dönük çeşitli geziler ve sosyal etkinlikler düzenlemeyi taahhüt eder. Bu çerçevede imkânları ölçüsünde üyeleri için gerekli organizasyonları öncelemeyi taahhüt eder.

Sendikamız kadın üyelerinin de aktif sendikacılık hayatına katılımını, eğitim ve diğer organizasyonlarda görev almasını teşvik eder. Zorunlu organlarda bayan üyelerinin emeğine değer vermek adına bayan kotası oluşturur.  Ancak Avrupa Birliği'nin dayattığı İstanbul sözleşmesinden mülhem ve hiçbir hukuk kaidesiyle bağdaşmayan, aile yapımızı hedef alan "kadının beyanı esastır"  ifadesine şiddetle karşı çıkar.Etki ve yetkisi olmayan kadın komisyonları marifetiyle kadın üyelerinin sözde temsil kandırmacasıyla emeklerinin sömürülmesi anlayışını reddeder.

Sendikamız disiplin ve denetim kurulları bağımsız ve bilge kişilerden teşekkül edilir. Bu kurulların, ilkelerinden saptığına inandığı yönetim kurulu üyelerini ve başkanı azl yetkisine oy çokluğu ile sahip olacağını taahhüt eder.

Sendikamız ülkenin eğitim faaliyetlerine, okullara ve bakanlığın diğer kurumlarına yönelik ehil kişilerle alternatif eğitim raporları oluşturur, bunları sosyal medya, basın-yayın kuruluşları ile deklare eder.

Amaçlarımız,

Aynı gemide olduğumuz biz eğitim çalışanlarının sorunlarını gündeme getirmek, sorunlarımıza çözüm aramak ve insanca yaşama standartlarına kavuşmak için çabalamak. Özlük ve ekonomik haklarımızın iyileşmesi için çaba sarf etmek.

Yıpranmış sendikacılık anlayışına yeni bir nefes getirmek. Eğitim adına tükenen ümitleri yeniden diriltmek.

Siyasette köşe kapma, bürokraside makam edinme ve yükselme aracına dönen mecrasından çıkmış sendikacılık anlayışını mecrasına kavuşturmak.

Birlikte yol aldığımız, hemhal olduğumuz, güzel dostluklar ve kardeşlikler, ilkeli birliktelikler oluşturmak.

“Bir haksızlığa uğradıklarında yardımlaşırlar” (Şura Suresi) düsturunca Hak mücadelesi vermek.

Eğitimin sorunları, okulların problemleri, öğrencilerin ihtiyaçları, ülkemizin problemleri, ülkemizde bozulmak üzere olan neslin bozulma nedenlerine eğilmek, neslin, eğitimin ve ülkenin geleceği için fikir üretmek, beyin yormak, düşünce kuruluşu anlayışıyla çalışmak.

Üyelerinin eğitimle ilgili eksiklerini tamamlamak, donanımlarını artırmak, eğitimle ilgili vizyon kazandırmak.

İmkânlar dâhilinde üyelerinin ikamet, tatil, çocuklarının yurt gibi sosyal ihtiyaçlarını yepyeni bir anlayışla gidermeye çalışmak.

Sonuç olarak çıktığımız bu yolda, iki temel beklentimiz, kardeşlik hukukunun gereğidir. Bizlere dua etmeniz ve hedeflerimizden saptığımızda biz uyarmanız.

Son olarak çıktığımız bu yolda bize omuz vermeniz bizleri onurlandıracaktır. Selam ve dua ile…332 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret7683
Köşe Yazıları

   Alparslan FAKILI


  Recep ALKUŞ


Ali CANSIZ 

Tel: 505 767 97 88


Mehmet BİRCAN